Kan ik een sociale woning huren?

Niet iedereen kan een sociale woning huren. Er zijn 4 belangrijke voorwaarden. Je moet aan alle voorwaarden voldoen om je te kunnen inschrijven. Je bewijst dit met de juiste documenten

Deze personen moeten aan de voorwaarden voldoen:

 • De persoon die zich inschrijft. 
 • De persoon die getrouwd is, wettelijk samenwoont of de feitelijke partner is van de persoon die zich inschrijft en die mee in de sociale woning komt wonen. 

Alle andere gezinsleden moeten niet aan de voorwaarden voldoen. 

Huur je al een woning bij Thuispunt Gent en wil je verhuizen naar een andere sociale woning? Dat kan. Je moet je dan opnieuw inschrijven.
 

Ingeschreven in het register

Jij en je gezinsleden zijn ingeschreven:

 • in het bevolkingsregister
 • of in het vreemdelingenregister
 • of op een referentieadres

Het is niet voldoende om ingeschreven te zijn in het wachtregister of om een verblijfsvergunning te hebben van minder dan 3 maanden.

Leeftijd

 • Je bent minimum 18 jaar
 • Je bent nog geen 18 jaar, maar je bent ontvoogd of je woont zelfstandig onder begeleiding. Dan kan je ook inschrijven. Je moet dit bewijzen.
 • Wil je je inschrijven voor een sociale assistentiewoning? Dan moet jij zelf of een van je gezinsleden minimum 65 jaar oud zijn.

Inkomen

Je inkomen mag niet te hoog zijn.

Met inkomen bedoelen we:

 • Het gezamenlijk belastbaar inkomen en/of het vervangingsinkomen. 
 • Het inkomen van de persoon die zich inschrijft. 
 • Het inkomen van de persoon die getrouwd is, wettelijk samenwoont of de feitelijke partner is van de persoon die zich inschrijft en die mee in de sociale woning komt wonen. 

Wij kijken naar het inkomen op je meest recente aanslagbiljet van de belastingen. Had je toen geen inkomen? Dan kijken we naar je huidige inkomen. 


Om in te schrijven in 2023, mag je inkomen niet hoger zijn dan:

 • € 28.105 voor alleenstaanden zonder personen ten laste.
 • € 30.460 voor een alleenstaande persoon met een handicap.
 • € 42.156 in alle andere gevallen. Voor elke persoon ten laste komt hier € 2.356 bij.

  Een persoon ten laste betekent:
  • Een kind dat op jouw adres is ingeschreven en dat minderjarig is of een kind voor wie kinderbijslag wordt uitbetaald.
  • Jouw kind dat regelmatig bij jou verblijft en minderjarig is of voor wie kinderbijslag wordt uitbetaald.
  • Iemand die erkend is als ernstig gehandicapt.
    

Eigendom

Je mag geen eigendom of bouwgrond hebben:

 • Je kan niet inschrijven als je een woning of bouwgrond in eigendom of vruchtgebruik hebt. Je mag dus geen woning of bouwgrond hebben in België of in het buitenland. Zelfs als je maar een paar procent volle eigendom of vruchtgebruik bezit, dan mag dit niet. 
 • Je mag geen woning of bouwgrond in erfpacht of opstal hebben of gegeven hebben. Je mag ook geen woning of bouwgrond in vruchtgebruik gegeven hebben.  
 • Bracht je als zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder een woning of bouwgrond in een vennootschap in? Dan kan je ook niet inschrijven.  


Er zijn een paar uitzonderingen. Je verkoopt in deze gevallen je woning maximum 1 jaar, nadat je een sociale woning kreeg:

 • Je deelt je woning met je (ex-)partner. Deze (ex-)partner komt niet mee in de sociale woning wonen. 
 • Je kreeg de woning of bouwgrond kosteloos, bijvoorbeeld via een erfenis of schenking. Je moet dan binnen het jaar zorgen dat je geen (gedeeltelijke) eigenaar meer bent van de woning of bouwgrond. Duurt dit langer, bijvoorbeeld om juridische redenen? Dan kan Thuispunt Gent je meer tijd geven. 
 • Je woning is onbewoonbaar of ongeschikt verklaard. Dit gebeurde maximum 2 maanden voor je inschrijving voor een sociale woning.
 • Je woning is niet aangepast aan je fysieke handicap.
 • Je hebt een handicap en komt in aanmerking voor een ADL-woning.
 • Je woning ligt in een zone in België waar wonen niet toegelaten is (zoals een campingverblijf in het Vlaams Gewest). 
 • Je bent het beheer over je woning verloren door een faillissement of door een collectieve schuldenregeling.