Overheidsopdrachten voor Thuispunt Gent

Bekendmaking van overheidsopdrachten via e-Notification

Conform de wetgeving op overheidsopdrachten worden bekendmakingen gepubliceerd via e-Notification. De registratie als ondernemer op het platform e-Notification wordt sterk aanbevolen.

Deze opdracht kan door middel van de registratie worden opgevolgd via een messaging-service. Bij elke wijziging aan de publicatie ontvangt de onderneming dan een e-mail. Op die manier blijf je op de hoogte van alle relevante informatie voor het opmaken en indienen van je offerte.

Als geregistreerde onderneming kan je automatisch op de hoogte worden gebracht van gepubliceerde overheidsopdrachten die je interesseren, als je een zoekprofiel instelt (bijvoorbeeld overheidsopdrachten die onder een bepaalde categorie diensten vallen).


Overzicht lopende procedures

Hieronder kan je een overzicht terugvinden van onze lopende procedures. 

Dossiernummer Titel Bekendmaking Soort procedure Indiening Download
2024-001 Aanstellen ontwerpteam voor de renovatie van 22 woningen Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
2024-007 De opdracht(en) gaat over de sloop van 1 woning met bijgebouwen en het bouwrijp maken van de projectzone - Beschrijving van de opdracht: De opdracht(en) gaat over de sloop van 1 woning met bijgebouwen en het bouwrijp maken van de projectzone Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking (met publicatie in Free Market)