Mijn huurcontract

In het huurcontract staan belangrijke regels tussen jij als huurder en Thuispunt Gent als verhuurder. Door het contract te ondertekenen ga je akkoord met de regels. Bij het huurcontract horen ook de huisregels van Thuispunt Gent.

 

Hoe lang loopt mijn huurcontract?

Huurcontract voor 1 maart 2017: huurcontract van onbepaalde duur

Heb je voor 1 maart 2017 een huurcontract afgesloten met WoninGent of De Gentse Haard? Dan is het huurcontract van onbepaalde duur. Dit betekent dat je levenslang bij Thuispunt Gent kan huren. 
Onder bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld als je het huurcontract of de huisregels niet naleeft, kan Thuispunt Gent je contract opzeggen

Wat als ik verhuis?
  • Je verhuist naar een andere sociale woning van Thuispunt Gent: je krijgt opnieuw een contract van onbepaalde duur. 
  • Je verhuist naar een sociale woning van een andere woonmaatschappij: je krijgt een nieuw contract voor 9 jaar. Behalve als je verplicht moet verhuizen omwille van renovatie. In dat geval krijg je opnieuw een contract van onbepaalde duur.


Huurcontract na 1 maart 2017: tijdelijk huurcontract

Heb je na 1 maart 2017 een huurcontract afgesloten? Dan krijg je een contract voor 9 jaar. Na 9 jaar kijken we of je nog aan twee voorwaarden voldoet:

  • Is je inkomen niet te hoog? Je gezinsinkomen mag maximaal 25% boven de inkomensgrens liggen. 
  • Is je woning niet te groot? Je woning mag maximaal één extra slaapkamer hebben volgens het aantal inwoners. 

Is het antwoord 2x neen, dan mag je nog eens 3 jaar in de woning blijven wonen. Je contract wordt dus met 3 jaar verlengd. Na 3 jaar controleren we dan opnieuw of je nog aan de voorwaarden voldoet. 

In alle andere situaties doen we extra controles: 

  • Als je woning te groot is, dan kunnen we je vragen om te verhuizen naar een andere sociale woning.
  • Als je weigert om te verhuizen of als je inkomen te hoog is, dan kunnen we je huurcontract stopzetten. 


Hoe verloopt de ondertekening van het huurcontract?

Thuispunt Gent maakt een afspraak om het contract te ondertekenen: