Wat is de opzegtermijn?

De normale opzegtermijn is 3 maanden. De opzegperiode start de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin we je opzegging ontvingen.

Er zijn een paar uitzonderingen: 

  • Bij een overlijden eindigt de overeenkomst van rechtswege na 2 maand. Je bezorgt een attest van overlijden aan Thuispunt Gent samen met de opzegbrief. 
  • Bij opname in het rusthuis of woonzorgcentrum is er een opzegperiode van 1 maand. Je bezorgt een attest van opname in het rusthuis of woonzorgcentrum aan Thuispunt Gent samen met de opzegbrief. De opzegperiode begint op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin we je opzegging ontvingen.