Hoe zet ik mijn huurcontract stop?

Mijn huurcontract stopzetten

Wil je niet langer huren bij ThuispuntGent? Dan moet je jouw huurcontract stopzetten.


Je kan je huurcontract stopzetten door het invulformulier hieronder in te vullen:

Mijn sociale woning opzeggen

Je kan ook mailen naar verhuur@thuispuntgent.be of een aangetekende brief via de post te versturen naar:

Thuispunt Gent
t.a.v. Dienst Huurders en Kandidaten
Kikvorsstraat 113
9000 Gent


Wat als maar één van beide partners verhuist? 

Kunnen partners het huurcontract van elkaar overnemen?

Partners die uit elkaar gaan, kunnen het huurcontract van elkaar overnemen. Daarvoor moet je aan één van volgende voorwaarden voldoen. 

Jullie waren:

  • Minimum 1 jaar feitelijk samenwonend.
  • Wettelijk samenwonend.
  • Gehuwd.

Alle andere familieleden of inwonende personen kunnen het sociale huurcontract niet overnemen. 


Moeten partners de woning officieel opzeggen?

Waren jij en je partner gehuwd? Dan moet de partner die de woning verlaat zijn huurcontract schriftelijk stopzetten en aangifte doen van zijn nieuwe adres.  

Waren jij en je partner feitelijk of wettelijk samenwonend? Dan is er geen officiële opzeg nodig. Je partner moet wel zijn adreswijziging doorgeven.