Verhuistips

Als je verhuist, moet je een hele pak instellingen op de hoogte brengen.

Hieronder leest je de belangrijkste:

  • Informeer binnen de 8 dagen de Dienst Burgerzaken van je gemeente dat je verhuisd bent. Ook als je binnen Gent verhuist. Je kan dit online doen, aan het loket of via brief. Meer informatie vind je op www.gent.be.
  • Vergeet je werkgever niet te informeren. Werk je niet? Informeer dan de werkwinkel, VDAB, RVA, uitbetalingsinstelling of pensioenkas. 
  • Verwittig je maatschappelijk werker van het OCMW, je schuldbemiddelaar ...
  • Verwittig je bank en verzekeringsinstellingen.
    Betaalde je je huishuur met een bestendige opdracht? Vraag dan aan je bank om die stop te zetten. 
  • Verwittig je leveranciers van tv, telefonie en internet.
  • Heb je een abonnement op een tijdschrift … verwittig dan de distributiemaatschappij. 
  • Heb je een hond of kat met een elektronische chip? Informeer het centrale dierenbestand over je adresverandering.