Nieuwe huurdersverplichtingen vanaf januari 2023

Vanaf januari 2023 moet je als huurder voldoen aan 2 nieuwe voorwaarden. Dit zijn regels van de Vlaamse Overheid. We zetten alles even op een rijtje voor je.

Kennis Nederlands

Voor alle huurders die na 1 november 2017 bij WoninGent (nu Thuispunt Gent) kwamen wonen, geldt een taalkennisvereiste. Vanaf 1 januari 2023 moet je de Nederlandse taal kennen op het niveau A2 van het Europees Referentiekader voor Moderne Talen. Je moet dit niveau hebben twee jaar na de start van jouw huurovereenkomst.

De wet bepaalt dat je Nederlands moet kunnen, maar het is ook belangrijk dat je Nederlands kan om op een vlotte manier bij ons te huren. Want als je naar ons belt of bij ons langskomt, spreken wij Nederlands. Ook al onze communicatie is in het Nederlands.

Inschrijven bij de VDAB

Sinds 1 januari 2023 moet je je als huurder inschrijven bij de VDAB, wanneer je op dat ogenblik binnen de actieve bevolking valt en werkloos bent. Dit is een nieuwe huurdersverplichting.

Dit geldt voor alle niet-werkende huurders tot de leeftijd van 64 jaar en is niet van toepassing op de bijwoners (bv. volwassen kinderen).

Volgende personen worden tijdelijk of definitief beschouwd als een ‘niet-beroepsactieve burger met arbeidspotentieel’:

  • De huurder die niet kan werken door arbeidsongeschiktheid, invaliditeit of erkende handicap.
  • De huurder die uitkeringsgerechtigd is en voor wie een uitzondering geldt. De minister bepaalt deze voorwaarden.

Wij gaan dit na op het moment van toewijzing en voeren daarna een driejaarlijkse controle uit op het naleven van deze huurdersverplichting.  

Boete

Heb je het niveau A2 Nederlands niet na twee jaar sociaal huren? Dan kan de toezichthouder je een boete doen betalen. Deze boete ligt tussen 25 euro en 5.000 euro. 

Ben je niet ingeschreven bij de VDAB voor 31 maart? Dan kan de toezichthouder jou een geldboete opleggen tussen de 25 en 5.000 euro. Je krijgt als dat nodig is ook een nieuwe termijn waarbinnen je moet inschrijven bij de VDAB. De toezichthouder volgt jouw dossier op.