De vermindering onroerende voorheffing, wat is het? En voor wie?

Als je als huurder recht hebt op een vermindering van onroerende voorheffing, dan wordt de aanvraag automatisch door Thuispunt Gent ingevuld en bij de bevoegde dienst ingediend. Je moet dus zelf niets doen.

Wat is onroerende voorheffing?

De onroerende voorheffing is een jaarlijkse Vlaamse belasting op onroerende goederen die in het Vlaams Gewest liggen. De onroerende voorheffing wordt berekend op basis van het kadastraal inkomen van de gebouwen en gronden van Thuispunt Gent. Thuispunt Gent als eigenaar moet deze belasting betalen.

Wie heeft recht op de vermindering van onroerende voorheffing?

Als je voldoet aan de voorwaarden voor vermindering van onroerende voorheffing bekijkt Thuispunt Gent of je recht hebt op een uitbetaling van deze vermindering. Alle voorwaarden kan je nalezen op Vlaanderen.be. Je moet dus zelf niets doen.

Wat als je recht hebt op een vermindering van onroerende voorheffing?

Als je als huurder recht hebt op de vermindering van de onroerende voorheffing dan wordt dit vergeleken met de sociale korting van het volledige aanslagjaar. De sociale korting vind je terug op je huurprijsberekening. Je krijgt altijd maximaal één korting toegekend op basis van jouw gezinssituatie en inkomen. Je krijgt dus het hoogste van de twee kortingen, de sociale korting of de vermindering van de onroerende voorheffing. Wanneer de vermindering van de onroerende voorheffing hoger is dan de sociale korting, dan wordt dit verschil terug aan jou uitbetaald. 

Wat als je nog huurachterstal hebt bij Thuispunt Gent?

Als je nog schulden bij Thuispunt Gent hebt, dan brengen we die in mindering met de eventuele korting. Is de korting hoger dan je huurachterstand, dan betaalt Thuispunt Gent dat bedrag nog terug. We verrekenen dus eerst met je huurachterstand.

Samengevat

Afhankelijk van jouw gezinssituatie kan je recht hebben op een vermindering van onroerende voorheffing van de Vlaamse overheid. Deze vermindering wordt vergeleken met je sociale korting die je kan terugvinden in je huurprijsberekening. Wanneer de vermindering van de onroerende voorheffing groter is dan de sociale korting die je op jaarbasis verkrijgt, dan betaalt Thuispunt Gent het verschil aan jou terug, Dit bedrag wordt verrekend met je eventuele betalingsachterstand of rechtstreeks uitbetaald. 

Thuispunt Gent brengt elke huurder die recht heeft op een uitbetaling van de vermindering van onroerende voorheffing op de hoogte via een persoonlijke brief. De brief ontvang je elk jaar ten vroegste in februari. In de brief vind je het bedrag van de korting, verrekend met de eventuele sociale korting en schulden. Het eindbedrag zal dan op jouw rekening worden gestort. Je moet dus zelf niets doen.