Ingeschreven bij de VDAB

Heb je geen werk en behoor je tot de actieve bevolking? Dan moet je ingeschreven zijn bij de VDAB tegen het moment dat je jouw sociale woning krijgt. Dit is een huurdersverplichting sinds 1 januari 2023.

  • Dit geldt voor alle niet-werkende sociale huurders tot de leeftijd van 64 jaar en is niet van toepassing op de bijwoners (bv. volwassen kinderen).
  • Volgende personen moeten niet aan deze voorwaarde voldoen:
    • De huurder die niet kan werken door arbeidsongeschiktheid, invaliditeit of erkende handicap.
    • De huurder die uitkeringsgerechtigd is en voor wie een uitzondering geldt. De minister bepaalt deze voorwaarden.

Wij controleren of je ingeschreven bent bij de VDAB op het moment dat we jouw sociale woning toewijzen. Daarna voeren we elke 3 jaar een controle uit of je deze huurdersverplichting naleeft.  
 

Boete

Voldoe je niet aan deze huurdersverplichting? Dan kan de toezichthouder jou een geldboete opleggen tussen de 25 en 5.000 euro. Je krijgt als dat nodig is ook een nieuwe termijn waarbinnen je moet inschrijven bij de VDAB. De toezichthouder volgt jouw dossier op.

Dit is geen reden om je huurovereenkomst te stoppen.