Kan Thuispunt Gent mij schrappen van de wachtlijst?

Wanneer word ik geschrapt?

We kunnen je schrappen van de wachtlijst. Dat kan alleen in een paar situaties. 

  • Je was 2 jaar niet actief in jouw inschrijvingsdossier in het centraal inschrijvingsregister en reageerde niet op onze brief of je ingeschreven wilde blijven.
  • Je accepteerde een sociale woning.
  • Je vroeg zelf om een schrapping.
  • Je voldoet niet meer aan de inschrijvingsvoorwaarden bij de actualisering van jouw dossier.
  • Je voldoet niet meer aan alle voorwaarden voor sociale verhuring als we je een gepaste woning aanbieden.
  • Je gaf bewust foute of onvolledige gegevens.
  • Je weigert twee keer een gepaste woning. Of, je reageert tweemaal niet op onze brieven als we je een woning aanbieden.
  • Je overlijdt en er is geen andere kandidaat-huurder.

Je kunt ook zelf digitaal vragen dat we je schrappen. Je drukt dan in het centraal inschrijvingsregister (CIR) op de knop ‘ik wil mij uitschrijven’ en bevestigt dat we jou mogen schrappen. Let op: je verliest dan ook jouw eventuele huurpremie of jouw eventuele opgebouwde wachttijd voor een huurpremie.


Wat als ik niet akkoord ga met Thuispunt Gent?

Voel je je benadeeld door een beslissing van Thuispunt Gent? Dan kan je een beoordeling vragen aan de toezichthouder. Je doet dit:

  • Binnen de 30 dagen.
  • Met een aangetekende brief.