Huisregels

Het is belangrijk dat je als huurder de huisregels naleeft. Doe je dat niet, dan kan Thuispunt Gent je huurcontract stopzetten. 


Reglementen naleven

  • Thuispunt Gent heeft een intern huurreglement. Hierin staan de regels waaraan je als sociale huurder van Thuispunt Gent moet voldoen. 
  • Je moet ook het Reglement van Inwendige Orde volgen. Daarin staan al je rechten en plichten als huurder bij Thuispunt Gent. Want als huurder heb je recht op een goede en betaalbare woning. Maar tegelijkertijd vragen we dat je goed voor je woning en het gebouw zorgt. We vragen ook dat je jouw buren respecteert en geen overlast veroorzaakt. 
  • Ook voor het onderhoud en herstel van je woning zijn er regels.


Correct betalen

Betaal je huur elke maand op tijd en op de correcte manier. Lukt dat niet, neem dan zo snel als mogelijk contact op met ons. Wij zoeken dan samen met jou naar een oplossing. Je kan met je betalingsproblemen ook terecht bij OCMW Gent.
 

Documenten