Verzekeringen

Wat moet ik zelf verzekeren?

We raden je aan om een brandverzekering voor je inboedel af te sluiten. Dit betekent dat je je spullen (meubels, elektronica …) verzekert tegen brand. Voor huurders die in een vroegere woning van De Genste Haard wonen is een inboedelverzekering verplicht.

We raden iedereen ook aan om een familiale verzekering af te sluiten.

  • Heb je nog geen inboedelverzekering of familiale verzekering? Er bestaan verschillende online tools om te berekenen wat de beste verzekering is voor jou. 
  • Heb je al een inboedelverzekering of familiale verzekering? Breng je verzekeraar op de hoogte van je nieuwe adres als je verhuist. 

Ook als je een garage huurt, geldt deze regeling.

 

Wat verzekert Thuispunt Gent?

Thuispunt Gent verzekert het gebouw waarin je woont en de aansprakelijkheid van de huurder voor schade aan de woning en aan derden. 
Alle officiële bewoners zijn verzekerd voor huurdersaansprakelijkheid via Thuispunt Gent. Je betaalt hiervoor elke maand een bijdrage in de huurlasten. 

Wat valt er onder onze brandverzekering? 

  • Materiële schade aan het gebouw door bijvoorbeeld brand, ontploffing, storm, hagel, blikseminslag, natuurrampen ...
  • Rook- of roetschade.
  • Waterschade door een breuk van de leidingen, sanitaire installaties of elektrische huishoudtoestellen, insijpelen van water door het dak ...
  • Glasschade aan bijvoorbeeld ramen of een veranda.
  • Gevolgschade door inwerking van elektriciteit op de elektrische toestellen en installaties zoals schade aan elektrische toestellen door overspanning of het verlies van de inhoud van de diepvriezer ...
  • Schade aan het gebouw door inbraak of vandalisme. 

Gaat het om schade door inbraak of vandalisme of door een grote brand? Dan moet je een proces-verbaal (PV) door de politie laten opmaken. Anders kunnen we in sommige gevallen geen aangifte doen bij de verzekering. 

Is er schade aan jouw woning? Meld dit binnen de week, zodat wij de verzekering kunnen inlichten. 
 

Een aangifte doen aan de verzekering van Thuispunt Gent