Mijn gezin wordt groter

Meld elke verandering in je gezin binnen de 30 dagen aan Thuispunt Gent. Want dit kan een impact hebben op je huurprijs en op je woning. Niet iedereen mag ook zomaar bij je komen wonen. Je hebt in sommige gevallen toestemming nodig van Thuispunt Gent. 


Ik krijg een kindje

Laat ons binnen de 30 dagen weten als er een kindje bijkomt in je gezin. Want misschien heb je recht op een gezinskorting of op een grotere sociale woning

Je bezorgt ons een attest van de samenstelling van je gezin.

Geboorte van een kindje melden

 

Mijn partner komt bij mij wonen

Als je partner bij je komt wonen, dan ben je verplicht om ons dit binnen de 30 dagen te laten weten. Want je partner wordt ook huurder en moet aan de voorwaarden voldoen. Heeft je partner een eigen inkomen, dan kan dit een invloed hebben op je huishuur

 Je bezorgt ons volgende documenten:

  • Het meest recente aanslagbiljet van de belastingen van je partner. 
  • Een diploma of getuigschrift Nederlands van je partner.


Ben je getrouwd of wettelijk samenwonend? Dan is je partner meteen huurder. We controleren ook meteen of jullie samen aan de voorwaarden voldoen. Voldoen jullie niet, dan zal je partner de huurwoning moeten verlaten.

Komt je feitelijke partner bij je inwonen? Dan wordt die pas na één jaar bijwonen ook huurder. Dit kan alleen als jullie op dat moment samen voldoen aan alle voorwaarden. Voldoen jullie niet, dan zal je partner de huurwoning moeten verlaten.

Je informeert ons via verhuur@thuispuntgent.be. Je kan je melding ook online doen:

Inwonen van een partner aanvragen

 

Er komt een meerderjarige persoon in mijn gezin wonen

Je moet Thuispunt Gent altijd toestemming vragen als er iemand (ouder, kind of ander familielid, vriend …) bij je wil komen wonen. Want dat mag niet altijd. 

Zelfs als dit maar voor een tijdje is, moet je dit laten weten. Doe je dit niet, dan kunnen we een boete vragen of je huurcontract stopzetten. 

Bezorg ons binnen de 30 dagen deze documenten:

  • Het meest recente aanslagbiljet van de belastingen van deze persoon. 
  • Een diploma of getuigschrift Nederlands van deze persoon.
  • Een attest van je gezinssamenstelling.


Deze persoon is geen huurder maar een bijwoner:

  • Een bijwoner moet niet voldoen aan de voorwaarden.
  • Een bijwoner moet ook de huurovereenkomst en de reglementen niet ondertekenen. Als huurder ben jij verantwoordelijk voor het gedrag van al je bijwoners.
  • Het inkomen van alle meerderjarige bijwoners telt wel mee voor de berekening van je huurprijs, behalve van kinderen voor wie je nog kinderbijslag krijgt of van bijwoners die maar tijdelijk in je woning wonen zoals mantelzorgers. 
  • Een bijwoner heeft geen woonrecht. Als de laatste huurder overlijdt, het huurcontract stopzet of niet langer zijn domicilie heeft in de sociale huurwoning, moeten bijwoners de sociale woning verlaten. 

Je doet je aanvraag via verhuur@thuispuntgent.be. Je kan je aanvraag ook online doen:

Inwonen van een meerderjarige persoon aanvragen