Kosten onderhoud gebouw en diensten

Naast de huishuur van je woning, betaal je ook mee in de algemene kosten van je gebouw. Wat je moet meebetalen, is bepaald door de Vlaamse Regering.

Voor iedereen

 • Brandverzekering: huurdersaansprakelijkheidsverzekering. Let op: Je moet zelf een inboedelverzekering afsluiten!
 • Wachtdienst: herstellingen ‘s avonds, tijdens weekend/feestdagen


Afhankelijk van je gebouw

 • Schoonmaak gemeenschappelijke delen en groenonderhoud.
 • Buitenzetten huisvuil en reinigen vuilnislokalen en –containers.
 • Loon en sociale bijdrage conciërge/huisbewaarder.
 • Toezicht op dienstenpersoneel (poetsers, huisvuilwerkers, conciërges) Thuispunt Gent.
 • Onderhoud en herstel:
  • Reinigen & ontstoppen septische putten, controleputten, afvoerleidingen en rioleringen.
  • Ongediertebestrijding & ontsmetten van lokalen.
  • Glasreiniging.
  • Kosten kleine herstellingen gemeenschappelijke delen bv. vervangen lamp. Thuispunt Gent neemt 10% van de herstellingskosten verlichting in de gemene delen op zich. 
  • Onderhoud ventilatie, regenwaterinstallaties, drukopvoerinstallaties, automatische deuren, zonne-energiesystemen, warmwatertoestellen. 
 • Onderhoudscontracten en controle:

 

Woon je in een private woning via Thuispunt Gent (vroegere SVK Gent)? Dan hangt het bedrag van de huurlasten af van de woning. Dit bedrag wordt vastgelegd in je huurcontract.