Verhuizen naar een andere sociale woning

Ik wil naar een andere sociale woning van Thuispunt Gent

Je woont bij ons, maar je wil graag verhuizen. Dan kan je een andere woning vragen. 
Je schrijft je daarvoor opnieuw in als kandidaat-huurder. Je komt op de gewone wachtlijsten terecht. 


Heb ik als huurder voorrang?

In principe heb je geen voorrang.

In bepaalde gevallen kan je wel voorrang krijgen:

  • Je gezin is groter geworden door adoptie, pleegzorg of geboorte en je woning is niet meer aangepast aan de nieuwe situatie. 
  • Je gezin is groter geworden door een gezinshereniging die je ons vooraf hebt gemeld en je woning is niet meer aangepast aan de nieuwe situatie.
  • Je woning is te groot geworden. Door het vertrek van andere gezinsleden is jouw woning niet meer aangepast aan je gezinssituatie.
  • Soms heb je ook voorrang op basis van specifieke voorrangsregels.