Thuispunt Gent ambieert substantiële verhoging van privaat ingehuurde sociale woningen

Thuispunt Gent voor Verhuurders, dit is de nieuwe noemer waaronder de Gentse woonmaatschappij de werking van het vroegere Sociaal Verhuurkantoor Gent verderzet. En de ambities zijn niet min: de woonmaatschappij wil een substantiële verhoging realiseren van de 339 woningen die ze vandaag via private verhuurders inhuurt. Een nieuwe campagne online en in het Gentse straatbeeld luidt hiervoor het startschot in. 

Logo Thuispunt Gent voor Verhuurders

Thuispunt Gent voor Verhuurders

Sinds 1 juli 2023 brengt Thuispunt Gent als woonmaatschappij voor de regio Gent-Stad de vroegere sociale huisvestingsmaatschappijen WoninGent en De Gentse Haard én het Sociaal Verhuurkantoor Gent (SVK Gent) onder één dak. 

Onder de noemer Thuispunt Gent voor Verhuurders zet de Gentse woonmaatschappij de werking van het vroegere SVK Gent verder. 
 

Meer kwaliteitsvolle sociale woningen – ook via privé inhuren

Thuispunt Gent zet volop in op meer kwaliteitsvolle sociale woningen in Gent. Dat doet de Gentse woonmaatschappij door het eigen verouderde patrimonium te renoveren en door nieuwe sociale woningen bij te bouwen. Maar ook door private woningen in te huren en deze nadien sociaal te verhuren aan gezinnen en alleenstaanden uit de laagste inkomensgroepen die niet op de private markt terechtkunnen. 
 
Dit doet de woonmaatschappij vanaf nu onder de vlag Thuispunt Gent voor Verhuurders. Thuispunt Gent voor Verhuurders staat voor sociaal verhuren zonder zorgen. Want door te verhuren via Thuispunt Gent genieten de verhuurders niet alleen zelf van heel wat voordelen, met hun woning helpen zij ook kwetsbare Gentenaars aan een thuis. Een win-win voor de verhuurders én de maatschappij dus.  

Op vandaag huurt Thuispunt Gent 339 sociale huurwoningen in via private verhuurders. Dit aantal wil de woonmaatschappij de volgende maanden substantieel opkrikken.