Eerste steenlegging Francisco Ferrerlaan en Fabriekstraat

Onze bouwversnelling om op grote schaal het Gents sociaal woonpatrimonium te vernieuwen wordt steeds zichtbaarder. Zowel in de Francisco Ferrerlaan als in de Fabriekstraat werden de eerste stenen gelegd. In de Ferrerlaan ondergaan 128 appartementen een totaalrenovatie en bouwen we op de site ook 35 nieuwe appartementen bij. De werken aan de eerste fase van de vernieuwing gingen er van start. Het project in de Fabriekstraat is goed voor 73 nieuwe sociale woningen en kwam tot stand via een CBO-procedure. Voor beide projecten ontvangen we investeringssubsidies van Stad Gent.  

Totaalrenovatie en nieuwbouw F. Ferrerlaan

De bestaande appartementen in twee appartementsgebouwen aan de F. Ferrerlaan waren aan een grondige renovatie toe. Door de hedendaagse normen voor sociale woningen, zou het aantal woningen dalen van 140 naar 128. Daarom werd er beslist om aan de achterzijde van de gebouwen in eenzelfde type baksteen 35 extra woningen bij te bouwen. 

De werken aan het eerste gebouw zullen volgens de huidige plannen in 2025 afgerond zijn. Vervolgens is het tweede gebouw aan de beurt. 

73 nieuwe sociale woningen in de Fabriekstraat

In de Fabriekstraat in Wondelgem, op wat voorheen een braakliggend terrein was, zijn de werken gestart aan 73 nieuwe, kwalitatieve en duurzame sociale woningen. Als alles goed gaat, zullen de bouwwerken in 2025 klaar zijn. 

Dit project kwam tot stand door middel van een CBO-procedure (constructieve benadering overheidsopdrachten). Bij deze procedure koopt Thuispunt Gent de afgewerkte sociale woningen en de grond rechtstreeks van de projectontwikkelaar, tegen een vooraf bepaalde prijs. Het project omvat de bouw van twee appartementsgebouwen met respectievelijk 42 en 31 appartementen. 

Duurzaam en energiezuinig

De woningen worden gebouwd met het oog op de toekomst, waarbij extra aandacht gaat naar duurzaamheid en energiezuinigheid. 

Remote video URL