1 tarieflijst voor Thuispunt Gent

Vanaf 1 januari 2024 gebruiken we één tarieflijst voor alle huurders van Thuispunt Gent. Een groot aantal herstellingen in je woning of gebouw moet Thuispunt Gent herstellen en betalen. Maar er zijn ook herstellingen die jij als huurder moet betalen. Hiervoor gebruiken we de tarieflijst.

Wat is een tarieflijst?

De tarieflijst is een prijslijst die Thuispunt Gent gebruikt om de kostprijs van een herstelling te berekenen. Thuispunt Gent is geen aannemersbedrijf of klusjesdienst. Voor veel werken moeten wij ook externe bedrijven inschakelen. Daarom is de nieuwe tarieflijst aangepast aan de marktconforme prijzen voor 2024. 

We gebruiken de tarieflijst voor herstellingen die jij als huurder moet betalen:

  • Sommige (kleinere) herstellingen in je woning moet jij als huurder zelf (laten) uitvoeren en betalen. Dit zijn de huurdersherstellingen Vraag je aan Thuispunt Gent om de herstelling te doen? Dan betaal je voor deze herstelling volgens de tarieflijst. 
  • Beschadig jij jouw woning of het gebouw? Dan moet jij de herstelling door Thuispunt Gent betalen. De kostprijs berekenen we volgens de tarieflijst. 
  • Als we bij de plaatsbeschrijving aan het einde van jouw huurcontract schade vaststellen die jij hebt veroorzaakt, dan moet jij die schade betalen. Thuispunt Gent rekent deze schade aan volgens de prijzen in de tarieflijst. 

 

Huurdersherstellingen

Je hebt verschillende keuzes om een herstelling voor de huurder uit te voeren:

  • Je doet de (kleine) herstelling zelf. Dit mag als je de nodige technische kennis hebt. In sommige LDC (Lokale Dienstencentra van OCMW Gent) is er een klusjesdienst waar je terecht kan voor hulp. Werken aan gas-, water- en elektriciteitsleidingen mag je niet zelf doen.
  • Kan je de herstelling niet zelf doen? Dan laat je de herstelling door een vakman uitvoeren. Je betaalt de factuur zelf. Gas-, water- en elektriciteitsleidingen moet je altijd door een vakman laten herstellen.
  • Ken je zelf geen vakman? Dan kan je vragen aan Thuispunt Gent om de herstelling te doen. Je betaalt Thuispunt Gent voor deze herstelling volgens de tarieflijst. 
  • Heb je recht op leefloon of verhoogde tegemoetkoming? Dan kan je een aanvraag doen voor werken in je woning aan lager tarief bij het Dienstenbedrijf Sociale Economie van Stad en OCMW Gent (DBSE).

 

Meer info?

Lees meer over wie herstelt en betaalt