Wanneer ben ik aan de beurt?

Je krijgt niet direct een sociale woning. Je komt op de wachtlijst. Als er een sociale woning vrijkomt dan is deze voor wie bovenaan de wachtlijst staat. 

Wachtlijst

Je bent ingeschreven voor een sociale woning. Je komt nu op de wachtlijst van Thuispunt Gent. Je krijgt niet direct een woning. Je zit in een wachttijd tot je een woning van jouw keuze kunt huren. 

Je schuift omhoog op de wachtlijst als we een woning gelijkaardig aan jouw keuze verhuren en als er geen voorrangen zijn voor andere kandidaten. Zodra je bovenaan de wachtlijst staat, nodigen we je uit om de woning te bekijken.


Toewijzing

Thuispunt Gent wijst sociale woningen toe volgens je plaats op de wachtlijst. Wie bovenaan de wachtlijst staat, komt eerst aan de beurt. 

Er zijn regels die bepalen in welke volgorde we sociale woningen toewijzen en wie voorrang krijgt.  


Hoe lang moet ik nog wachten?

Deze zaken bepalen wanneer je aan de beurt bent:

  • Wat is je plaats op de wachtlijst?
  • Zijn er woningen vrij die passen bij jouw gezin?
  • Krijg je voorrang?

We kunnen niet voorspellen hoe lang je nog moet wachten tot je aan de beurt bent. Dat hangt af van veel zaken zoals het aantal kandidaten dat voorrang krijgt, het type woning dat je hebt gekozen …

Als je geen voorrang hebt, dan kan het jammer genoeg lang duren voor je een sociale woning kan huren. Van zodra wij een geschikte sociale woning voor je hebben, brengen we je op de hoogte. 

Informeer ons tijdens je wachttijd altijd:

  • Als je gezinssituatie of je adres verandert. 
  • Als je na de toewijzing van je sociale woning familie uit het buitenland naar België wil laten komen om bij jou in te wonen.