Actualisering van de wachtlijst

De actualisering van je inschrijving gebeurt elk jaar automatisch. Voldoe je nog aan de voorwaarden, dan moet je niets doen. Voldoe je niet meer aan de voorwaarden, dan krijg je een brief. Je moet dan op tijd met de juiste documenten bewijzen dat je wel nog voldoet. Anders schrappen we je van de wachtlijst. 

 

Actualisering

Jouw dossier wordt in het centraal inschrijvingsregister elk jaar automatisch geactualiseerd op de dag dat je je inschreef. Als je nog altijd voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden, gebeurt er niets. Je blijft dan gewoon ingeschreven en moet niets doen.

Als je niet meer voldoet aan één van de inschrijvingsvoorwaarden, sturen we je een brief. Je moet dan binnen de termijn die in de brief staat, bewijzen dat je wel nog voldoet. Dit kan je door digitaal bewijsstukken toe te voegen aan jouw dossier. Je kan de bewijsstukken ook aan ons bezorgen. 

Kandidaat-huurders die niet reageren of die niet op tijd reageren op deze brief, schrappen we van de wachtlijst.
 

Opnieuw inschrijven

Je reageerde niet op onze brieven, maar wil toch kandidaat blijven? Dan moet je opnieuw inschrijven. Je komt dan opnieuw helemaal onderaan de wachtlijst.

Het is dus heel belangrijk om te bewijzen dat je nog voldoet, als je kandidaat wil blijven.
 


Met de komst van het centraal inschrijvingsregister moet je eenmalig bevestigen dat je nog altijd een sociale woning wil huren. Je krijgt hierover een brief van Thuispunt Gent. 
Het is belangrijk dat je jouw inschrijving op tijd bevestigt! Anders sta je niet meer op de wachtlijst.