Aanvaarden of weigeren?

Een sociale woning aanvaarden of weigeren

Als je aan de beurt bent voor een sociale woning dan contacteren we je. Je gaat de woning die we voor jou gereserveerd hebben bezoeken: 

 1. Je bent tevreden met de woning en wil die huren. 
  Je komt op afspraak naar ons kantoor om het huurcontract te tekenen en de praktische zaken te regelen. 

 2. Je vindt de woning niet goed en weigert ze. 
  Je mag één keer een woning weigeren. Weiger je ook een tweede keer? Dan schrappen we je aanvraag. Als je dan nog bij  Thuispunt Gent wil huren, dan moet je je opnieuw inschrijven. Je komt opnieuw onderaan de wachtlijst. 

  Bij sommige voorrangsregels verlies je je voorrang als je een woning weigert. Je verliest ook je huurpremie als je een woning weigert.

 3. Je wil de woning wel aanvaarden, maar door bepaalde tijdelijke omstandigheden kan dat nu niet.
  Dat kan bijvoorbeeld bij een langdurig verblijf in het ziekenhuis of de gevangenis. Dit zijn terechte redenen. Je bezorgt ons hiervan een bewijs. Je vermeldt als dat mogelijk is ook de einddatum van je ziekenhuisopname of gevangenisverblijf. 


Controle kennis Nederlands

Kon je bij je inschrijving nog niet genoeg Nederlands? Dan gaan we nu opnieuw testen of je genoeg Nederlands kan. 
Kan je nog niet genoeg Nederlands? Neem dan contact op met Amal vzw. Zij geven je informatie over taalcursussen. 
 

Controle ingeschreven bij de VDAB

Als je binnen de actieve bevolking valt en werkloos bent, dan moet je ingeschreven zijn bij de VDAB op het moment dat je een sociale woning krijgt. Wij controleren dit bij de toewijzing van je sociale woning. 
 

Controle financiële middelen

Op het moment dat je een sociale woning krijgt, controleren wij opnieuw jouw financiële middelen via recente rekeningafschriften. Dit is de middelentoets. Met financiële middelen bedoelen we geld dat je meteen beschikbaar hebt. Het gaat om jouw geld op een bank, spaar- of beleggingsrekening. Jouw financiële middelen mogen niet hoger zijn dan een bepaald bedrag