Huisregels voor goed samenwonen

Huur je een woning bij Thuispunt Gent, dan verwachten we dat je de regels kent en naleeft. Want alleen zo is het mogelijk om aangenaam samen te wonen in onze gebouwen en wijken. 

We moeten zaken zoals overlast, sluikstort, vandalisme, verwaarlozen van je woning … streng aanpakken. Onze sociale dienst ziet er mee op toe dat alle bewoners de regels volgen. Volg je de regels niet? Dan kan Thuispunt Gent je huurcontract stopzetten. 

Iedere bewoners moet deze reglementen kennen en naleven:

  • Onze huisregels. Je leest onze huisregels in het intern huurreglement en in het reglement van inwendige orde. 
  • De regels voor het onderhoud en herstel van je woning.

Documenten