Burenconflicten en overlast

Als je met veel mensen samenwoont in een gebouw of wijk, dan is het belangrijk dat je rekening houdt met je buren. Je mag geen overlast veroorzaken. Onder overlast verstaan we onder andere vervuiling, vandalisme, lawaaioverlast, overlast door huisdieren, agressie … 


Ik heb een conflict met een buur:

  1. Eerst zelf praten. Probeer problemen met je medebewoners altijd eerst zelf op te lossen. Een babbel is de eerste stap. Want soms weet jouw buur niet dat zijn gedrag voor jou overlast veroorzaakt. 
  2. Dan hulp vragen. Je hebt je medebewoner zelf aangesproken over zijn gedrag dat voor overlast zorgt. Maar het gedrag van deze medebewoner verandert niet. Dan kan je hulp vragen aan Thuispunt Gent. We verwijzen je door naar professionele organisaties die je kunnen helpen zoals je buurtinspecteur of de Dienst Burenbemiddeling van de Stad Gent


Meerdere bewoners hebben een conflict met een buur:

Hebben verschillende buren problemen met een medebewoner die voor iedereen overlast veroorzaakt? Dan kan Thuispunt Gent een overlastprocedure opstarten. Zo waken wij mee over de woonrust in onze gebouwen.

Alle Gentse sociale huisvestingsmaatschappijen volgen dezelfde overlastprocedure, die is opgesteld in samenwerking met CAW Oost-Vlaanderen. 

Als er geen einde komt aan de overlast, kan Thuispunt Gent het huurcontract stopzetten.
 

Documenten