Verplichte inschrijving VDAB

Sinds 1 januari 2023 moet je je als huurder inschrijven bij de VDAB wanneer je op dat ogenblik binnen de actieve bevolking valt en werkloos bent. Dit is een nieuwe huurdersverplichting.

 • Dit geldt voor alle niet-werkende huurders tot de leeftijd van 64 jaar en is niet van toepassing op de bijwoners (bv. volwassen kinderen).
 • Volgende personen worden tijdelijk of definitief beschouwd als een ‘niet-beroepsactieve burger met arbeidspotentieel’:
  • De huurder die niet kan werken wegens arbeidsongeschiktheid, invaliditeit of erkende handicap.
  • De huurder die uitkeringsgerechtigd is en voor wie een uitzondering geldt. De minister bepaalt deze voorwaarden.
  • Wij gaan dit na op moment van toewijzing en voeren daarna een driejaarlijkse controle uit op het naleven van deze huurdersverplichting.  
    

Boete

Voldoe je niet aan deze huurdersverplichting? Dan kan de toezichthouder jou een geldboete opleggen tussen de 25 en 5.000 euro. Je krijgt als dat nodig is ook een nieuwe termijn waarbinnen je moet inschrijven bij de VDAB. De toezichthouder volgt jouw dossier op.

Dit is geen reden om je huurovereenkomst te stoppen.