Kennis Nederlands

Alle huurders die na 1 november 2017 bij Thuispunt Gent komen wonen, moeten een basiskennis van het Nederlands hebben:

 • Wie tussen 1 november 2017 en 31 december 2022 een sociaal huurcontract kreeg, moet het niveau A1 Nederlands kennen. Je moet dit niveau na één jaar sociaal huren behalen. 
 • Wie vanaf 1 januari 2023 een sociaal huurcontract krijgt, moet het niveau A2 Nederlands kennen. Je moet dit niveau hebben twee jaar na de start van jouw huurovereenkomst.

De wet bepaalt dat je Nederlands moet kunnen, maar het is ook belangrijk dat je Nederlands kan om op een vlotte manier bij ons te huren. Want als je naar ons belt of bij ons langskomt, spreken wij Nederlands. Ook al onze communicatie is in het Nederlands.
 

Boete

Heb je het basisniveau Nederlands niet? Dan kan de toezichthouder je een boete doen betalen. Deze boete ligt tussen 25 euro en 5.000 euro.

Je krijgt als dat nodig is ook een nieuwe termijn, waarbinnen je het basisniveau Nederlands moet behalen. Deze termijn is maximum 1 jaar. De toezichthouder volgt jouw dossier op. Maar Thuispunt Gent zal je huurovereenkomst niet stoppen omdat je geen Nederlands spreekt. 
 

Vrijstelling: geen basisniveau Nederlands nodig

Soms moet je dit basisniveau Nederlands niet behalen. Dit kan in de volgende situaties:

 • Je hebt een verklaring van uitgeleerdheid.
 • Je hebt een medisch attest of bewijs waarin staat dat je door een ernstige ziekte, mentale of fysieke handicap het basisniveau Nederlands nooit kan halen of geen opleiding moet volgen.


Uitstel: je mag het basisniveau Nederlands later halen

Soms krijg je uitstel van de taalkennisverplichting: dan mag je het basisniveau Nederlands later behalen. Dit kan in de volgende situaties:

 • Je kon de opleiding Nederlands nog niet starten of eindigen. Dit komt door je beroep, medische of persoonlijke redenen. 
 • Er was geen gepaste opleiding tijdig beschikbaar.


Hoe bewijzen dat je Nederlands kan?

Ken je nog geen Nederlands? Dan kan je je wel inschrijven voor een sociale woning. Want voldoende kennis van het Nederlands is enkel verplicht voor wie sociaal huurt. 
Toch gaan wij al bij je inschrijving nagaan of je genoeg Nederlands kan. Ook als je een woning krijgt, kijken we dit na. 

 • Kan je genoeg Nederlands? Dan zetten we dat zo in je dossier. We zullen je later dan niet opnieuw testen. 
 • Spreek je geen Nederlands of spreek je het Nederlands niet goed genoeg? Dan kijken we of je bij de overheid gekende bewijzen of een vrijstellingen hebt. 
  Is dat niet het geval, dan moet je onze de juiste documenten bezorgen als bewijs of dan moet je Nederlands gaan leren. 
   

Moet je nog Nederlands leren?
Neem dan contact op met Amal vzw. Zij geven je informatie over taalcursussen.