Ik krijg een woning of bouwgrond

Als sociale huurder mag je geen woning of bouwgrond bezitten, niet in België en niet in het buitenland

 • Je mag geen woning of bouwgrond in erfpacht of opstal hebben. 
 • Je mag geen woning of bouwgrond in erfpacht of opstal geven. 
 • Je mag geen woning of bouwgrond in vruchtgebruik hebben, zelfs niet een paar procent. 
 • Je mag geen woning of bouwgrond in vruchtgebruik geven. 


Er zijn enkele uitzonderingen:

 • Je had voor 1 januari 2020 al een huurcontract bij WoninGent of De Gentse Haard maar je voldoet niet aan de nieuwe, verstrengde eigendomsvoorwaarde. In dat geval geldt er een uitzondering. Je moet geen actie ondernemen.
 • Je kreeg of erfde een woning of bouwgrond. Ook in dat geval zijn er uitzonderingen mogelijk:
  • Krijg je een woning gedeeltelijk of volledig in eigendom en wil je bij Thuispunt Gent blijven huren? Dan moet je de woning binnen het jaar verkopen. Lukt dit door omstandigheden niet, bijvoorbeeld omwille van juridische redenen? Dan kan je meer tijd vragen aan Thuispunt Gent. 
   Verkoop je de woning niet? Dan stoppen we je huurcontract. Je opzegtermijn is in dat geval zes maanden. 
  • Krijg je een bouwgrond gedeeltelijk of volledig in eigendom en wil je bij Thuispunt Gent blijven huren? Dan moet je de bouwgrond binnen de vijf jaar verkopen. 
   Verkoop je de bouwgrond niet? Dan stoppen we je huurcontract. Je opzegtermijn is in dat geval zes maanden