Mijn huishuur

Wat verandert er vanaf 1 januari 2024?

Vanaf januari 2024 verandert de manier waarop we je huurprijs berekenen. Dat heeft de Vlaamse Regering beslist:

 • Het inkomensaandeel verandert van 1/55e naar 1/54e en verhoogt maximaal tot 1/51e.
 • De Vlaamse Regering verhoogt de minimale huurprijs met 2%.


Inkomensaandeel

Om je huurprijs te berekenen, kijken we naar hoeveel je gezin op jaarbasis verdient.
Dat noemen we het gezinsinkomen. Dat gezinsinkomen delen we door 54 om je maandelijkse huurprijs te berekenen. In de vroegere berekening deelden we door 55.

Het bedrag dat er dan is, gebruiken we voor de verdere berekening van je huurprijs.
Zo krijg je eventueel nog een patrimoniumkorting, gezinskorting en een energiecorrectie.

Minimale huurprijs

De minimale huurprijs berekenen we op basis van de marktwaarde van je woning.
De minimale huurprijs is de prijs die je minimum moet betalen voor je woning. Vanaf januari 2024 stijgt die minimale huurprijs met 2%. Vanaf 2025 indexeren we die jaarlijks.
 

Hoe wordt mijn huishuur berekend?

De manier waarop we de huurprijs van je sociale woning berekenen is bepaald door de Vlaamse Regering. 

We berekenen de huurprijs van je woning op basis van 5 zaken:

 • Je inkomen
 • De inkomensgrenzen
 • De marktwaarde van je huurwoning
 • Het aantal personen ten laste
 • Of je woning extra energiezuinig is of niet 

iconen_1

Je inkomen

Hoeveel huur je elke maand betaalt, hangt vooral af van je inkomen. 
 

Van wie telt het inkomen mee?

We houden rekening met het inkomen van alle bewoners ouder dan 18 jaar. Dus de inkomens van ouders, grootouders, broers, zussen, kinderen... ouder dan 18 jaar die bij je wonen, tellen mee voor de berekening van je huurprijs.
 

Van wie telt het inkomen niet mee?

 • Meerderjarige kinderen voor wie je nog kinderbijslag krijgt.
 • Familieleden die ernstig gehandicapt zijn en van wie het inkomen gelijk of lager is dan de geïndexeerde inkomensvervangende tegemoetkoming. 
 • Bij familieleden die ernstig gehandicapt zijn maar van wie het inkomen hoger is dan de geïndexeerde inkomensvervangende tegemoetkoming, telt maar een deel van het inkomen mee. Zij krijgen een vrijstelling van het inkomen tot aan het bedrag van de geïndexeerde inkomensvervangende tegemoetkoming.
   

Welk inkomen telt mee?

We kijken naar het inkomen in het jaar waarop je meest recente aanslagbiljet betrekking heeft. 
Als jij en jouw gezin toen geen inkomen hadden, kijken we naar jullie inkomsten op vandaag.

iconen_1

De inkomensgrenzen

We kijken ook naar de inkomensgrenzen om je huurprijs te berekenen. Voor 2023 zijn deze:

 • € 29.515 voor alleenstaanden zonder personen ten laste.
 • € 31.987 voor een alleenstaande persoon met een handicap.
 • €44.270 in alle andere gevallen. Voor elke persoon ten laste komt hier € 2.475 bij.
   

Verdien je minder dan de inkomensgrens? 

Dan delen we jouw geïndexeerde inkomen door 54. 


Verdien je meer dan de inkomensgrens?

Dan delen we jouw geïndexeerde inkomen door 53, 52 of 51.

iconen_1

Marktwaarde van de woning

Je huurprijs hangt ook mee af van de marktwaarde van jouw woning. Dat is de prijs die je zou betalen voor je woning op de private markt. 

We bepalen de waarde van je woning met de sociale huurschatter. Dit is een schattingsmodel van de Vlaamse Regering. Om de marktwaarde te bepalen kijken we naar de ligging en andere eigenschappen, zoals het aantal slaapkamers of het bouwjaar. 

Elke woning heeft ook een basishuurprijs en een minimumhuurprijs.

 • De minimumhuurprijs voor woningen met een lagere marktwaarde is lager dan de minimumhuurprijs voor woningen met een hogere marktwaarde.
 • Afhankelijk van je inkomen betaal je een huurprijs tussen de minimumhuurprijs en de basishuurprijs. Je betaalt dus nooit minder dan de minimumhuurprijs en nooit meer dan de basishuurprijs van de woning.

Voor woningen met een lagere marktwaarde, krijg je als huurder ook een patrimoniumkorting op je huurprijs.
 

Aantal personen ten laste

 • Voor elke persoon ten laste krijg je een korting. Een persoon ten laste is een kind waarvoor je kindergeld krijgt of een persoon met een handicap.
 • Voor familieleden met een ernstige handicap krijg je een dubbele gezinskorting
 • Heb je een kind dat niet bij jou gedomicilieerd is, maar dat wel op regelmatige basis bij je verblijft? Dan kan je in sommige gevallen een halve gezinskorting krijgen. Je kan dit aanvragen bij Thuispunt Gent. Hou er rekening mee dat beide ouders verplicht een verklaring op eer moeten tekenen. 

iconen_1

Energieprestatie woning

De energiecorrectie is een toeslag voor woningen met energiezuinige investeringen, zoals een goede isolatie, een zuinige verwarmingsketel of zonne-energie. 

Hoeveel toeslag je moet betalen hangt af van hoeveel energie jij minder verbruikt door onze investering. We berekenen dit volgens de regels van de Vlaamse Regering. 
Jouw energiebesparing wordt berekend aan het voordelige sociaal tarief. Op deze manier is de toeslag een eerlijk bedrag dat altijd lager is dan het bedrag dat jij bespaart op jouw energiefactuur.

Woon je in een woning waar we geen extra investeringen deden om ze energiezuiniger te maken? Dan betaal je geen energiecorrectie.