Huurprijs tijdens het jaar opnieuw berekenen

Wanneer berekenen we je huurprijs opnieuw? 

We kunnen je huurprijs in bepaalde gevallen tijdens het jaar opnieuw berekenen:

 • Je inkomen is de laatste 3 maanden met minstens 20% gedaald.
 • Je ging met pensioen.
 • Een huurder of bijwoner van wie het inkomen meetelt voor de berekening van de huurprijs overlijdt.
 • Een huurder of bijwoner van wie het inkomen meetelt voor de berekening van de huurprijs komt in je sociale woning wonen of verhuist uit de woning. 

 

Welke documenten hebben we nodig?

We hebben de juiste documenten nodig om je huurprijs opnieuw te kunnen berekenen. Bezorg ons de documenten die voor jou en je gezin van toepassing zijn: 

 • Gezamenlijk belastbaar inkomen en afzonderlijk belastbare inkomsten.
 • Leefloon.
 • Inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap.
 • Leefvergoeding FOD Justitie
 • Van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het buitenland of inkomsten bij een Europese of internationale instelling.
 • Krijg je een pensioen? Dan vragen wij jouw pensioen op, wanneer je een huurprijsherziening aanvraagt.
 • Heb je geen inkomen? Je ondertekent een verklaring op eer dat je geen inkomsten hebt. Je vermeldt daarbij de reden en de datum van opmaak.

Je nieuwe huurprijs gaat in de maand, nadat wij alle juiste documenten van jou hebben ontvangen. 
 

Woon je in een private woning via Thuispunt Gent (vroegere SVK Gent)? Dan kunnen we je huurprijs tijdens het jaar niet opnieuw berekenen.