Voorrangsregels woningen WoninGent

Sta je op de wachtlijst voor een woning die van WoninGent was?

Dan gelden deze voorrangsregels. Ze zijn bepaald door de Vlaamse overheid en de Stad Gent:  

 1. Ouderen (65 tot 75-plussers) voor gelijkvloerse appartementen en seniorenwoningen met 1 slaapkamer. Let op: Mensen ouder dan 75 jaar die hun woning moeten verlaten, komen eerst aan de beurt, daarna 75-plussers en tenslotte 65-plussers). 
 2. Personen met een fysieke handicap of een ernstige mobiliteitsbeperking voor aangepaste woningen. Of huurders die ingeschreven zijn voor een sociale assistentiewoning 
 3. Huurders van wie de sociale woning overbezet is. 
 4. Personen die verplicht hun (sociale) assistentiewoning moeten verlaten. 
 5. Personen van wie het beroep tegen een onterecht(e) (geweigerde) toewijzing ontvankelijk en gegrond werd verklaard. 
 6. Personen die door een officiële instantie verplicht hun private huurwoning moeten verlaten, omdat deze onbewoonbaar of ongeschikt is verklaard of in het kader van sociaal beheersrecht. Deze officiële instantie beslist daarbij dat de persoon een voorrang voor een sociale woning krijgt. 
 7. Huurders van Thuispunt Gent die er een kind bij krijgen door geboorte, adoptie of pleegzorg en die daardoor in een woning wonen die niet genoeg slaapkamers telt volgens het aantal personen dat in de woning woont (rationele bezetting). 
 8. Personen van wie de familieleden uit het buitenland in de woning zijn komen inwonen en waarvan de gezinshereniging op voorhand (bij de inschrijving of tijdens de wachttijd) gemeld werd. 
 9. Personen van wie de woning niet hoofdzakelijk bestemd is voor wonen. 
 10. Personen die wonen in een woning die ongeschikt of onbewoonbaar is verklaard door de burgemeester of minister en die zelf niet verantwoordelijk zijn voor de gebreken aan de woning.  De voorrang vervalt als deze personen verhuizen of als het besluit van ongeschiktheid of onbewoonbaarheid wegvalt, tenzij deze personen in een noodwoning wonen.
 11. Ontvoogde minderjarige personen.

Bijkomende voorrangsregels

Naast deze regels kunnen we nog om andere redenen voorrang geven:

 • Sociale huurders van Thuispunt Gent die moeten verhuizen, omdat hun sociale woning wordt gerenoveerd, krijgen voorrang op alle andere kandidaten
 • Ook sociale huurders van wie hun sociale woning te groot is (onderbezetting) kunnen we met voorrang verhuizen. 
 • We geven uitzonderlijk ook voorrang aan een aantal mensen die via het OCMW worden doorgestuurd (daklozen, begeleid zelfstandig wonen…). Maar het aantal personen dat zo voorrang kan krijgen is op jaarbasis vastgelegd en beperkt.