Puntensysteem SVK

Heb je nog een SVK-aanvraag? Dan gebeurt de toewijzing via een puntensysteem. 

We kijken vooral naar je inkomen en je woonsituatie op vandaag. Hoe dringender je woonsituatie en hoe lager je inkomen, hoe hoger je op de wachtlijst komt. Je krijgt dan meer ‘punten’. 

Er zijn nog andere zaken, waarvoor je punten krijgt:

  • als je kinderen hebt.
  • als je al huurt via het SVK Gent en je wil verhuizen.
  • als je al lang op onze wachtlijst staat.
  • als je in Gent of haar deelgemeenten woont.

Meer info over het SVK-puntensysteem op de website van de Vlaamse Overheid