Huurbegeleiding

Als huurder in een private woning kan je vanaf de eerste dag van de huur met allerlei vragen terecht bij je huurbegeleider. Hij/Zij is je eerste aanspreekpunt. Je kan de huurbegeleider contacteren via telefoon of persoonlijk ontmoeten. Je kreeg de contactinfo van je huurbegeleider samen met je contract. 

De huurbegeleider zoekt samen met jou oplossingen voor eventuele problemen. Op die manier werken we samen aan een stabiele woonsituatie.

De huurbegeleider kan je bijvoorbeeld verder helpen met volgende zaken. Hij/zij:

  • Adviseert, begeleidt en informeert je over de huursubsidie, de huurpremie, het huurcontract, doorstroom naar sociale huisvesting...
  • Zorgt er in samenspraak met jou voor dat de huurverplichtingen nagekomen worden zoals het onderhoud van de woning, de betaling van de huurgelden...
  • Staat in voor huurderparticipatie via het organiseren van huurdersoverleg.
  • Neemt initiatieven om je woon- en leefomstandigheden te verbeteren zodat zelfstandig thuis wonen beter verloopt.